מבזקים

מִתְחילת המִלחמה עלו לישראל מאוקראינה ומרוסיה 11,000 עולים

שָׂרַת העֲלייה והקְליטה ורָאשֵי הסוֹכְנות היְהודית, קֶרֶן היְסוד ואִרגון 'נָתִיב' יָצאו לאוקראינה ופולין במַטָרָה לִבְחוֹן פעולות לְהַגְבָּרַת העלייה של יְהודֵי אוקראינה.

המִשְלַחַת תְבַקֵר במַעֲבַר הגְבוּל בין אוקראינה לפולין, תִפְגוֹש את נְצִיגֵי הסוכְנות היְהודית ונְציגֵי 'נָתִיב' הפועלים בשֶטַח ותִיפָּגֵש עם עולים הצְפוּיִים להגיע לישראל בימים הקרובים.

מִתְחילת המִלחמה עלו לישראל מאוקראינה ומרוסיה כ-11,000 זַכָּאֵי חוק השְבוּת. על אף ההֶאָטָה בקֶצֶב, במשְׂרַד העֲלִייָה והקְליטה מַעֲרִיכִים שעֶשְׂרות אלפֵי עולים נוסָפים יַגיעו לישראל בחודשים הקרובים.