חינוך

משרד החינוך הציג את "התמונה החינוכית"

משרד החינוך הציג את "התמונה החינוכית" משרד החינוך - ויקיפדיה

משרד החינוך הציג את "התמונה החינוכית"

יותר זכאים לתעודת בגרות, יותר נושרים מבתי הספר

משרד החינוך הציג השבוע במסיבת עיתונאים את "התמונה החינוכית".

בין הנתונים העיקריים על תשע"ו לעומת תשע"ה: עלייה של 3.3% בשיעור הזכאים לתעודת בגרות ועלייה של 0.2% בנשירה מבתי הספר.

נפתלי בנט - ויקיפדיה

נפתלי בנט – ויקיפדיה

שר החינוך הודיע כי המשרד החליט למדוד את בתי הספר בכמה מדדים נוספים המשקפים את התמונה המלאה של העֲשִׂייָה בבית הספר:

מדד עֲרָכִים ואקלים חינוכי;

מדד נשירה והַתמָדָה;

מדד הצֶווֶת החינוכי;

מדד למידה והֵישֶגִים.