מבזקים

משרד הבריאות מַמְלִיץ על חיסון שלישי לילדים

משרד הבריאות מַמְלִיץ לָתת מָנָה שְלישית של חיסוּן נגד קורונה לילדים בני 11-5. מוּתָר לתת את המָנָה הנוסֶפֶת גם לילדים שהֶחְלימוּ מהנְגִיף, אם עברו לפחות שלושה חודשים מההַחְלָמָה. על פי נְתונֵי המשרד, פחות מרֶבַע מהילדים הִתְחַסְנו בחיסון הראשון והשני.