מבזקים

משרד הבריאות מַזְהִיר מצְרִיכַת כדורים לִירִידה במִשְקָל המְכִילִים אקסטזי

משרד הבריאות הודיע כי עָרַך בְּדיקות מַעְבָּדָה לכַדוּרֵי 'Zero Fat'. הכדורים, המַבְטִיחִים יְרידה במִשְקָל, נִמְכָּרים בְּאוֹפֶן לא חוּקִי. בבְּדיקות נִמְצָא כי הם מְכִילים את הסַם המְסוּכָּן אקסטזי. הכדורים מְכִילִים חומֶר פָּעִיל נוסָף שנֶאֱסַר לשִימוּש בְּשֶל העוּבְדה שהוא גורֵם תוֹפְעות לְוַואי לְבָבִיוֹת ונַפְשִיוֹת. המשרד הִזְהִיר כי השימוּש בכַדורים אלה מְהַוֶוה סַכָּנַת חַיִים מִיָידִית ויש לְהִימָנַע מהשִימוּש בהם.