מבזקים

משרד הבריאות: יְרידה בִּיעִילות החיסון של פייזר

מנְתונים של משרד הבריאות שהוּצְגו בישיבה של הצֶוֶות לטיפול במגֵפות עולה כי בשָבועות האחרונים נִרשמה ירידה של 30% ביעילות החיסון של פייזר מפני הַדְבָּקָה בנגיף הקורונה. בחודש מאי, שיעור יְעילות החיסון בישראל בהֲגָנה מפני הַדְבָּקָה היה 94.3% בִּמְמוּצָע. בחודש יוני אחוז היְעִילות של החיסון ירד ל-64%. יְעילות החיסון מפנֵי תַחלואה קשה נִשארה גְבוהה – 93% – יְרידה של כחמישה אחוזים בְּהַשְוָואָה לחודש שעבר.