מבזקים

משרד הבריאות: אין אֲכִיפָה של 'התָו הירוק'

במשרד הבריאות חושְשִים מפני עֲלִייָה בתַחלוּאָה. גורְמים במשרד אומרים כי אין הַקְפָּדָה על קִיוּם הַנְחָיוֹת 'התָו הירוק' ואין אֲכִיפָה של התַקָנוֹת. במשטרה אומרים כי הִבְהִירוּ לממשלה כבר לפני 3 שבועות שלא יוּכְלו לֶאֱכוֹף את ההַנְחָיוֹת ובִיקשו לְהַטִיל את המְשִׂימָה על הפַקָחִים ברָשוּיוֹת המְקומיות

במשרד מַזְהִירִים: עלייה בתחלואה תְחַיֵיב הטלת מִגְבָּלוֹת חדשות.