מבזקים

ניסוי רקטות במרכז הארץ

מִשרד הביטָחון עורך ניסוּי רקטות במרכז הארץ. ממִשרד הביטָחון נִמסר כי במִסְגֶרֶת תוכנית הניסוּיים השְנתית של מַעֲרֶכֶת הביטָחון, תְבוצַע בשבועות הקרובים פעילות הכולֶלֶת גם שֵיגוּרֵי רקטות משְׂדֵה ניסוי במרכז הארץ. יִיפָּרְסו מַעֲרָכוֹת שונות בשְטָחים אֶזְרָחיים וצְפוּיִים לְהִישָמַע קולות נֶפֶץ בשְעות היום והלילה.