מבזקים

משְׂרד האוצָר מַמליץ לממשלה לסגור שישה משְׂרדים

הדֶרֶג המִקְצוֹעִי במשְׂרַד האוצָר הִמְלִיץ לממשלה לסגור בשנת 2024 שישה משְׂרְדֵי ממשלה, כחֵלֶק משינוּי סִדְרֵי העֲדִיפוּיוֹת התַקְצִיבִייִם בְּעִקְבוֹת המלחמה. המשרדים הם:  משרד המורשת, משרד ירושלים ומסורת ישראל., משרד ההתיישבות והמְשִׂימוֹת הלְאוּמיות, המשרד לשִוְויוֹן חֶבְרָתי, המשרד לשיתוּף פְּעולה אֲזוֹרִי ומשרד התְפוּצוֹת.