מבזקים

משפט נתניהו: בית המשפט דחה את בקשת ראש הממשלה לִדְחוֹת את המַעֲנֶה לָאִישום

הדיון הבא בבית המשפט במשפְּטֵי נתניהו נִקְבַּע ליום רביעי בשבוע הבא, 13 בינואר, בנוֹכְחוּתוֹ של ראש הממשלה. אתמול הִגִיש ראש הממשלה לבית המשפט המְחוזי בירושלים בקשה דְחוּפָה לְהַאֲרָכַת מוֹעֵד הגשת התשובה לכתב האישום בתִיקָיו. סנֵגוריו ביקשו כי הדיון הקרוב יַעֲסוֹק בבקשתם לבִיטוּל כתב האישום. 

בבקשת הדְחִייָה כתבו סנֵגוריו של  נתניהו, כי הסֶגֶר "יַקְשֶה על ההגנה עוד יותר לְהֵיעָרֵך למַתַן תשובה". הם כתבו, בין השְאר: "לנֶאֱשָמִים נוֹתְרו יְמֵי עבודה ספורים לַהֲכָנַת מַעֲנֶה, הכולל פרטים חדשים, שלא הוּבְאוּ לפניהם עד עַתָה. נַזְכִּיר כי הימים הם יְמֵי סֶגֶר כְּללי במדינת ישראל. בשבוע האחרון בהֶתְאֵם להַנְחָיוֹת משרד הבריאות עבדו במַצֶבֶת עובדים מְצוּמְצֶמֶת של 50%, ובעִקְבוֹת הַחְלָטַת הממשלה מלֵיל אֶמֶשמַתְכּוֹנֶת זו תְצוּמְצַם עוד יותר". עוד כתבו, כי ארבעה סנֵגורים מִצֶוֶות ראש הממשלה נִמצאים בבידוּד
בית המשפט דחה את בקשת ראש הממשלה לדחות את מועד התשובה לאישום בתיקיו.