מבזקים

משפחת נתניהו חזרה הביתה

כחודש אחרי שבנימין נתניהו סִיֵים את תַפקידו כראש מֶמְשֶלֶת ישראל עָזְבָה משפחת נתניהו אתמול את המָעוֹן הרִשְמי של ראש הממשלה בירושלים, שבו גרה ב-12 השנים האחרונות.

בימים הקרובים יעבור המָעון הרִשמי שִיפּוּץ.

בתְקוּפָה הקרובה תִתְגוֹרֵר משפחת נתניהו בבֵיתָה הפְּרָטִי בקיסריה. בהמשך יִתגוררו בני המשפחה בדִירָתָם הפְּרטית בירושלים.

משפחתו של ראש הממשלה נפתלי בנט תמשיך לְהִתְגוֹרֵר בביתה הפְּרטי ברעננה. לבנט ולרַעיָיתו 4 ילדים הלומדים במַעֲרֶכֶת החינוך, וההורים מַעֲדיפים לא לְנַתֵק אותם מסְבִיבָתָם. בנט יִשְהֶה במעון הרִשמי ברחוב בלפור בירושלים בחלק מִימוֹת השבוע ויאָרַח בו אורְחים רִשְמִיים.