מבזקים

מַשְחֶתֶת אמריקנית הִתְנַגְשָה בספינת מַשָׂא ליד סינגפור

מַשְחֶתֶת אמריקנית הִתְנַגְשה באוניית מַשָּא ליברית ליד סינגפור. 5 חיילים אמריקנים נִפְצְעו ו-10 חיילים עדיין נֶעֱדָָרִים.