מבזקים

מַשְבֵּר השבת והרכבת

שר הבריאות יעקוב ליצמן מיהדות התורה מְאַייֵם לִפְרוֹש מהממשלה אם יֵיעָשׂו עבודות ברכבת בשבת ויהיה חִילוּל שבת.

בשבת הקרובה מְתוּכְנָנוֹת עבודות תַחְזוּקָה הֶכְרֵחִיוֹת לאורך המְסִילוֹת בכל רחבי הארץ. בהנהלת הרכבת אומרים כי אם אי אפשר יהיה לְבַצֵע את העבודות בשבת יהיה צורך לְהַשְבִּית את כל הרכבות ליום אחד באמצע השבוע.

בקואליציה מְנַסִים למצוא פְּתְרוֹן למַשְבֵּר. בשבוע שעבר נִמְנַע משבר אחרי שהוסכם שעובדים לא יהודים יבצעו את העבודות. מהנהלת הרכבת נִמְסַר כי את העבודות המתוּכְנָנוֹת לשבת הקרובה רק בעלי מִקְצוֹעַ יהודים יכולים לבצע.