מבזקים

מקרון יִישָאֵר בארמון האליזה

לפי המִדְגָמים שפּוּרְסְמו עם סְגירת הקַלְפִּיוֹת בצרפת אֶמֶש ועל פי סְפירה של רוב הקולות, הנשיא המְכַהֵן מקרון קיבל כ-58.5% מהקוֹלוֹת. מועמֶדֶת הימין הקִיצוֹני מרין לה פן זָכְתָה בכ-41.5% מהקולות. מקרון הופך בכך לנשיא הצָרפתי הראשון שזוכה בכְהוּנָה שנייה מאז ז'אק שיראק ב-2002.

שיעור ההַצְבָּעה בבְּחירות היה נָמוך יַחַסִית.