מבזקים

מַפְכַּ"ל המִשְטרה: מִשְטֶרֶת ישראל לא מְרַגֶלֶת אחר אֶזְרָחֶיהָ

בנְאוּם בטֶקֶס סיום קורס קְצינֵי מָגָ"ב באַנְדַרְטַת מִשְמַר הגְבול בעירון הִתְיַיחֵס מַפְכַּ"ל המִשטרה יעקב שבתאי לפָרָשַת פגסוס. המפכ"ל אמר, בין השְאר: "המשטרה לא פעלה בניגוד לחוק. האוֹפֶן שבו היא ומַעֲרֶכֶת המִשְפָּט נִתְפָּסוֹת מְסַכֵּן את החֶבְרָה בישראל". עוד אמר: "משטרת ישראל לא מְרַגֶלֶת אחר אֶזְרָחֶיה. מִשְטֶרֶת ישראל לא מרגלת אחר מַפְגינים ואנשים תְמִימִים. לצד הדברים הללו, וכדי לְהָשִיב את אֵמוּן הציבור במַעַרְכוֹת אֲכִיפַת החוק, אנו נמשיך לְשַתֵף פעולה עם הֶמשך הבְּדיקה של צֶוֶות מררי כדי לַעֲמוד על השִימוּשִים במַעַרְכות הסייבר לאורֶך השנים.