מבזקים

מַעֲרֶכֶת החינוך בשְׂדרות נִפתחה אתמול

אחרי 5 חודשים – מַעֲרֶכֶת החינוּך בשְׂדרות נפתחה אתמול. זהו היִישוּב הראשון בעוטף שבו פותחים את מערכת החינוך מאז אוקטובר.

רק 4,000 תלמידים, שהם כ-40% מתלמידֵי שדרות הִגִיעו אתמול ללימודים.