מבזקים

מספר היהודים בעולם כיום נמוך ממספרם ב-1939

לפי נְתוּנִים שפִּרְסְמָה הלִשְכָּה המֶרכזית לִסטטיסטיקה חיים כיום בעולם כ-14.5 מיליון יהודים, לְעוּמַת 16.6 מיליון יהודים שחיו בעולם ערב מלחמת העולם השנייה.

הנתונים נכונים לשנת 2016.

רוב היהודים בעולם חיים בישראל ובארצות הברית: 6.4 מיליון בישראל ו-5.7 מיליון בארה"ב.