מבזקים

צה"ל חָשַׂף קומפלקס טרור תַת קַרְקָעִי ברצועה

אתמול הוּתַר לפִרסום כי בשבועיים האחרונים גִילוּ כוחות צה"ל מִתְחַם מִנְהוּר גדול שחמאס חָפַר. הוא מתחיל מתחת למַחנֵה הפְּליטים ג'באליה ונִמשך לאורך כארבעה קילומטרים עד לקִרבת הגְבוּל עם ישראל בצְפון הרצועה. זהו קומפלקס הטרור התַת-קַרְקָעי הגדול ביותר ש צה"ל חָשַׂף עַד כּה.

המנהרה כוללת אולמות תת-קרקעיים לשְהִייָה מְמוּשֶכֶת של אלפֵי לוחמים. היא מַגיעה לעוֹמֶק של כ-50 מטרים מִתַחַת לאדמה. 
צה"ל הִכניס כַּתָבִים בסוף השבוע לאחת מזְרוׁעות המִנהרה. היא נִמצֵאת במֵרחק של 400-300 מטרים ממעבר 'ארז', שדרכו יצאו פועלים עַזָתִים לעבודה בישראל. גוֹבְהה שלושה-ארבעה מטרים ורוֹחְבָּה כחמישה מטרים. ניתן להעביר בה כְּלֵי רֶכֶב.