מבזקים

ממחר פתוחים: השְוָוקים, 15 קַנְיונים, 7 מוזיאונים – בְּמִגְבָּלוֹת

קבינט הקורונה אישֵר אתמול תַַקְָנוֹת המְאַפשרות לפתוח שווקים, 15 קניונים ו-7 מוזיאונים הָחֵל ממחר. זאת בְּמִסְגֶרֶת פיילוט שיִימָשֵך כשבוע. לפי תוצְאות הפיילוט יַחְליט הקבינט על הֶמְשֵך שִחְרוּר המֶשֶק

חלק מהקניונים והמוזיאונים שיִיפָּתחו יִיבָּחֲרו בהַגְרָלָה.

הכניסה לקַניונים, לשְוָוקים ולמוזיאונים תהיה במִגְבָּלוֹת: אדם אחד לכל 7 מ"ר, לא יותר מ-10 אנשים בחנות. לא תִתְאַפְשֵר אֲכִילָה בשְוָוקים. הכניסה למוזיאונים – בהזמנה מֵרֹאש.