מבזקים

ממחר: השבים מחו"ל חייבים בבידוד במלונית

בְּשֶל החֲשָש מהזַן החדש של נְגיף הקורונה שהִתְגַלָה בבריטניה: הממשלה אישְרה אתמול את ההַגְבָּלות החדשות על הישְׂרְאלים שחוזרים מחו"ל. לפי ההַנְחָיות החדשות, כל ישראלי שיָשוּב לארץ מכל המדינות, יצטרך לִשְהוֹת בבִידוד במלוניות קורונה. התַקָנוֹת יִיכָּנסו לתוקֶף ממחר ב-22:00. עד אז, יש חובַת בידוד בֵּיתִי על כל השבים מחו"ל.