מבזקים

ממחר: הבידוד מְקוּצָר ל-5 ימים

ראש הממשלה ושר הבריאות הֶחליטו אתמול לְקַצֵר ל-5 ימים את הבידוד למְאוּמָתים לקורונה ולמי שנֶחְשַׂף אֲליהם. זאת כדי לְאַפְשֵר את הֶמְשֵך פְּעילות המֶשֶק נוֹכַח גל התַחלוּאה הנִרְחָב. הקיצור יִיכָּנס לתוֹקֶף מחר, אם יְאוּשַר על ידי מנכ"ל משרד הבריאות.

אדם מְחוּסָן שנֶחְשַׂף למְאוּמָת לקורונה ואין לו תַסְמיִנִים חַיָיב בבידוד של חמישה ימים ויכול לצאת מהבידוד בְּכָפוּף לשתי בדיקות בֵּיתיות שְלִילִיוֹת בימים הרביעי והחמישי לבידוד. מי שלא מְחוסן ונֶחְשַׂף למְאוּמָת חייב גם הוא בבידוד של חמישה ימים, אבל ביום החמישי יִצְטָרך לְבַצעֵ בדיקת אנטיגן מוֹסָדית ורק אם יְקַבל תשובה שְלִילית יוכל לצאת מהבידוד.
סופרים את יְמי הבידוד הָחֵל מיום הבדיקה. יום הבדיקה הוא היום הראשון לבידוד.