מבזקים

מלך ירדן בֵּירַך את הנָשִׂיא הרצוג

מלך ירדן עבדאללה השני טלפן לנָשיא יצחק הרצוג כדי לְבָרֵך אותו לְרֶגֶל כְּניסָתו לתַפקיד. מלִשְכַּת הנשיא נִמסר כי השיחה הייתה יְדִידוּתִית וחַמָה. הנשיא הוֹדָה למלך על בִּרְכָתוֹ והִדְגִיש את חשיבות היְחָסים האסטרטגיים בין המדינות לְטוֹבַת קידום השלום והפִּיתוחַ האֲזוֹרי. המלך הִבִּיעַ שְׂבִיעוּת רצון מִכָּך שהיְחסים המְדיניים בין שתי המדינות חזרו למַסְלוּלָם התַקִין מאז כִּינוּן הממשלה החדשה בישראל. השניים סִיכְּמו לְהִיפָּגש בקרוב.