מבזקים

מי יַחְקוֹר את אסון מירון?

מְבַקֵר המדינה מתניהו אנגלמן הודִיע אתמול כי יפתח בבִּיקוֹרֶת מדינה מְיוּחֶדֶת על אֲסון הר מירון. אנגלמן אמר שיִבְחַן את ההִתְנַהֲלות שהביאה למותם של 45 מִשְתַתפים בהִילוּלַת הרשב"י ולפְצִיעתם של כ-150. הוא אמר כי אינו שוֹלֵל הקמת ועדת חֲקירה מֶמְשלתית, וכי יעביר ליועמ"ש את מַסְקְנוֹתָיו אם יַעֲלה חֲשָד לפְלִילִים.

בְּמַקְבִּיל, בתשובה לפְנִייָה של שר המִשפטים ליועֵץ המִשְפָּטי לממשלה בבקשה לִבְחון הֲקָמָתָה של וַעֲדַת חֲקירה מַמְלַכִתִית, הודיע היועֵץ אתמול כי אין מְנִיעָה מִשְפָּטית לְהקים ועדת חקירה מַמְלַכְתִית לחֲקִירַת האסון. במשרד המִשפטים החלו לפעול להקמת ועדת חקירה מַמְלַכתית.

במשטרה הודיעו ביום שישי כי שני גופִים במשטרה יבדקו את אֵירוּעֵי מירון