מבזקים

מי הִצִית את האש?

ביום ראשון פרצה שְׂרֵיפָה בבניין מְגוּרִים בקריית גת. דַיירֵי הבניין פּוּנוּ, שני דיירים נִפצעו מִשְאִיפַת עָשָן. לוחֲמֵי האש הִצליחו לכבות את האש, אך נזק רב נִגְרַם למִבְנֶה.

בחקירת המקרה הִתברר, למַרבה ההַפְתָעָה, כי החָשוּד בהַצָתַת האש הוא… כלב. בצילומים שצילמו מצלמות האַבְטָחָה נראה הכלב של הדַיירים בדירת הגן שבקומת הקרקע מְשחק במַצִית. תוך כדי המשחק הִתיישב הכלב על הסַפָּה בגינה והִצִית אש. בתוך זמן קצר האש אָחֲזָה בסַפָּה הַדְלִיקָה, ומִשם הִתְפַּשְטָה לִשְאַר הבניין. החשוד נִבְהַל ובָרַח מהמקום לְלֹא פֶּגַע

מכִּיבוי אש נמסר כי האֵירוע מלמד שיש להרחיק חומרֵי הַצָתָה לא רק מילדים, אלא גם מבַעֲלֵי חיים.