מבזקים

מֵירון אחרי האָסון

במירון נִשְלָמוֹת ההֲכָנוֹת להִילוּלַת ל"ג בעומר בְּצֵל האָסון שבו נֶהֶרְגו לפני שנה 45 גברים וילדים.

השנה יש הַגְבָּלָה על מספר החוגְגים. המשטרה תְאַפְשֵר כניסה להר רק למי שרָכַש כרטיסים מֵרֹאש. כל חוגג יהיה רַשַאי לְהישָאֵר על ההר 4 שעות. על ההר יוכלו להיות בכל זמן עד 16,000 איש. 

המשטרה תַצִיב מַחְסוֹמִים בדְרכים ולא תְאַפְשֵר למי שאין בידו כרטיס לְהִתְקָרֵב להר. מאות שוטרים יְאַבְטְחו את החֲגיגות.

מִשרד הדָתוֹת והמשטרה קוראים לחוגְגים לְכַבֵּד את הוֹרָאות המִשטרה לְמַעַן שְלוֹמָם ובִיטְחונָם.