מבזקים

מיליון וחצי ילדים יוצאים לחופשה

שנת הלימודים תשפ"ב מִסְתַיֶימֶת היום. כמיליון וחצי ילדי הגנים ותלמידי בתֵי הספר היְסודיים יוצאים היום לחופשת הקיץ. הם מִצְטָרפים לתלמידי חֲטיבוֹת הביניים ובתי הספר התיכוניים שיצאו לחופשה ב-20 ביוני.

שנה"ל תשפ"ג צְפוּיָה להתחיל ב-1 בספטמבר.

חופשה נְעימה לילדים ולעובדֵי ההורָאָה! שִמְרו על עַצְמְכֶם!