חדשון לילדים

מילות השבוע

הַתפָּלה

תהליך להסרת המליחות של המים כדי לקבל מים ראויים לשתייה או לחקלאות. המילה "התפָּלה" נגזרת מהמילה "תפל" – חסר טעם.

מים מותפָּלים הם מים מלוחים שעברו תהליך להסרת המליחות והפכו ראויים לשתייה.

מלחמה גרעינית

מלחמה שבה משתמשים בנשק שיש לו יכולת הרס עצומה, למשל פצצת אטום.

דעות קדומות 

דעות שאינן מבוססות על בדיקת העובדות ומביאות לידי שנאה או הפלייה.

לַבָּה

חומר נוזלי של סלעים המתפרץ מתוך הר געש.