חדשון לילדים

מילות השבוע

פַּרְגוֹד – מחיצה.

מִדְגמיםפרטים שנבחרו לשם לימוד תכונות מסוימות של האוכלוסייה כולה.

מִפְלָס – גובה.

מְוַוסתמפנה לצד מסוים, מפקח על הפעילות על פי כללים או מגבלות.

נִצְפָּה – נראה, צפו בו.

נִיזוןמקבל את מזונו.