חדשון לילדים

מילות השבוע

חז"ל – חכמינו זיכרונם לברכה בראשי תיבות. הם המנהיגים הרוחניים של עם ישראל שהניחו את היסודות לתורה שבעל-פה.

מְכַלָה  מחסלת, משמידה 

מֵיזָם פרויקט