חדשון לילדים

מילות השבוע

לָעַד – לתמיד, לעולם.

נוֹקִיר – נעריך, נכבד.

חסידי אומות העולם – תואר רשמי הניתן על-ידי מדינת ישראל לאדם  לא יהודי שסיכן את עצמו בסיוע ליהודים ולהצלתם בתקופת השואה.

עמדו מִנגֶד – לא התערבו.

הבַּיִת הַלבָן – כינוי למעונו הרשמי של נשיא ארצות הברית בבירה וושינגטון.

ארְבֶּהלהקת חרקים המתאפיינת בנזקים הגדולים שהיא גורמת לחקלאות.

נְחִילֵי ארבה – להקות גדולות של ארבה המתקדמות יחד, בדרך כלל כדי למצוא מקום חדש לחיות בו.

חַסְרוֹת אוֹנִים – חלשות, חסרות כוח.