חדשון לילדים

מילות השבוע

מִשְׁקָעִיםמה שיורד מן העננים בצורת גשם, שלג, ברד וגבישי קרח.

מ"מ קיצור מקובל של מִילִימֶטֶר.

אַגןשטח שהוא נמוך מסביבתו.

מִפְלַסגובה.

סַף – גבול תחתון של מצב מסוים.

נכנסו לתוֹקף – החלו להתממש.

וֵטֵרִינָר – רופא חיות.