חדשון לילדים

מילות השבוע

עַתיר – מרובה, עשיר.

תְחוּשָׁה – הרגשה.

אִינְטֵרֵס – עניין (בעברית).

עַתיק יוֹמִין – קדום, מלפני הרבה שנים.

לְהוֹקִיר – לכבד, להעריך.

עֵרֶךְ תזוּנָתִי – הרכב חומרי המזון  שהגוף יכול לעכל.