חדשון לילדים

מילות השבוע

יְעִילוֹתמועילות, שיש בהן תועלת.

עִם זֹאתלמרות זאת, בכל זאת.

נודע לשִׁמְצָהידוע לגנאי, ידוע כמשהו רע וראוי לגינוי.

מָעוּזוֹ – מקלטו, מבצרו.

טוויטר – רשת חברתית באינטרנט. 

גרְפָהצברה, קיבלה, זכתה (בעיקר משהו טוב ובכמות גדולה).