חדשון לילדים

מילות השבוע

תסבּוֹכֶת – בעיה מורכבת וקשה לפתרון.

לגַשר על הפערים – לצמצם את הפערים, ליצור מכנה משותף בין דברים או אנשים שיש ביניהם מרחק.

מו"מ – מַשא ומתן (ראשי תיבות)

אֶקוֹלוֹגישקשור לשמירה על הסביבה   

וְעִידָה – התכנסות לשם דיון ועיסוק בנושא כלשהו

הַכְחָדָה – השמדה