חדשון לילדים

מילות השבוע

מַשְׁבֵּר – מצב שבו נחלשת היציבות של מערכת כלשהי.

מְחָאָה – הבעת התנגדות ואי הסכמה.

עִימוּת – מלחמה, קרב, מאבק.

תרגיל הַטְעָיָיה – תרגיל שגורם, בכוונה, למישהו לטעות.

שִׁגְרָה – סדר עניינים רגיל וקבוע.

תדְמִית – הדרך שבה מישהו נתפס או מצטייר בעיני אחרים.

מְרובַּעַתחסרת דמיון וחוש הומור, הפועלת תמיד במסגרת הנהגים המקובלים (בלשון הדיבור).