חדשון לילדים

מילות השבוע

שֶׁקַעקיצור מקובל של המונח "שֶׁקַע בָּרוֹמֶטְרִי" – אזור לחץ אוויר נמוך, המאופיין בשרב.

נְחִיל – להקה גדולה (לרוב של דבורים או יתושים) שמתקדמת ביחד.  

מְאַלְחֵשׁ – שמרדים את הגוף או את אחד מאיברי הגוף.

חֲלוּפָה – דבר שיכול לבוא במקום דבר אחר.