חדשון לילדים

מילות השבוע

מְחָאָה – הבעה של התנגדות ואי הסכמה.

שִׁיטורהפעולות של המשטרה.

אַפְלָיָהיחס שונה למישהו בשל העדפות אישיות, בשל השתייכות למיעוט או לגזע  מסוים.

גִזְעָנוּת – דעה שלפיה הגזע של בני האדם קובע את תכונותיהם ואת אופיים, וכי יש גזעים עליונים וגזעים נחותים.

יוּקְרָתִי – בעל ערך רב, שזוכה לכבוד.

קְרֵקרים – מַצִיוֹת (בעברית).