חדשון לילדים

מילות השבוע

להנְחִיל – להקנות

בּוֹ-זְמַנית – באותו זמן

ראו אור – יצאו בדפוס, פורסמו

הוֹקָרָה – כבוד, הערכה ותודה שרוחשים למישהו ומביעים כלפיו

מַעֲלֶה עַל נֵס – מהלל, מפאר ומשבח

יוּאַץ – יוגבר