חדשון לילדים

מילות השבוע

רַב-טַפְסָר – הדרגה הגבוהה ביותר בשירותי הכבאות, שהיא דרגתו של נציב הכבאות וההצלה בלבד.

המוֹרה – שנותן הוראה או הנחייה מחייבת 

מְמַדי המדורהמידות המדורה

שְׁיָירֵי האוכלמה שנשאר מהאוכל