חדשון לילדים

מילות השבוע

הֵטִיל על – הסמיך את

נֶעֱתַר – הסכים (לבקשה)

סָפְגה מַכּה אֲנוּשָׁה – נפגעה באופן קשה מאוד 

הַכְחָדָה – השמדה, חיסול 

שני עֲשׂוֹרִים – 20 שנה (עָשׂוֹר – תקופה של עשר שנים)

בַּד בְּבַד – בו-זמנית, במקביל, באותו זמן