חדשון לילדים

מילות השבוע

מֵיזָם – פרויקט, תוכנית רחבת היקף שמישהו רוצה לממש.

נַדְבָן – אדם המעניק מכספו ביד רחבה מתוך רצון לעזור לאנשים או לתרום לחברה.

קָתֶדְרָלָה  – כנסייה ראשית או כנסייה גדולה ועתיקה המעוצבת באורח אומנותי.

הֵסֵבָּה – הייתה הסיבה, גרמה ל-

המאמינים הקָתוֹלִיים – המאמינים הנוצרים השייכים לכנסייה הקתולית.

חוֹפִים מוּכרָזים – חופים שהכריזו עליהם באופן רשמי או חוקי.