חדשון לילדים

מילות השבוע

מַשְׁבֵּרמצב קשה, מסוכן, מצב של חוסר

בְּדִימוֹס – שהשתחרר מתפקידו, שפרש מעבודתו

פִּרְיוֹן  העבודההיכולת ליצור ולהפיק בזמן העבודה

יו"ריושב ראש (ראשי תיבות)

הַשְׁרָאָה –כוח, דחף

למחות – להתנגד באופן נחרץ

אוזְלַת יד – חולשה, חוסר אונים