חדשון לילדים

מילות השבוע

יוֹזְמה – תכנון דבר חדש וביצועו

יְשַר דרך – אדם הגון וישר

הלך לְתוּמוֹ – הלך בתמימות, ללא כוונה מיוחדת

וִידֵא – בדק ובירר שהדבר ודאי, בטוח. שם הפועל: לְוַודֵא

יום עַסַל יום בּסל – יש ימים טובים יותר וימים טובים פחות. הפירוש המילולי (בערבית): יום דבש ויום בצל