חדשון לילדים

מילות השבוע

אֲמָנָה – ברית, חוזה למטרות שלום ושיתוף פעולה

טוֹהַר ניקיון, יושר, הגינות

הַדְמָיָה – יצירת מצב או פעולה הנראים כמו במציאות לשם לימוד ותרגול

הַתְרָעָה – הזהרה מפני סכנה מתקרבת