חדשון לילדים

מילות השבוע

יֵירֵט – הפיל או הוריד גוף שנע באוויר, למשל מטוס או טיל

איתֵר –  מצא את המקום, גילה

התרָאָה – אזהרה

חֲסַר תַקְדים –  שלא היה כדוגמתו

שיגרו – שלחו  (טיל, חללית, לוויין, משלחת מברק)

מֶחֱווָה –  מעשה מרשים של רצון טוב וכוונה ידידותית