חדשון לילדים

מילות השבוע

רָשוּיוֹת מקומיותמוסדות שתפקידם הוא לנהל יישובים

 

שבּתון – הפסקת עבודה כללית

 

רקע אַנטישֵמי דעות קדומות נגד יהודים ושנאה עמוקה אליהם

 

צְמָתים – מקומות מפגש של מספר דברים