חדשון לילדים

מילות השבוע

אֶתגרים משימות קשות המעוררות רצון להתמודד איתן.

חֲכירָה  קבלת נכס כלשהו, כמו קרקע או מבנה לשימוש לזמן ממושך תמורת מחיר מוסכם. 

מוּבלָעוֹת שטחי אדמה של מדינה אחת המוקפים בשטחי אדמה של מדינה אחרת.

רִיבּוֹנוּת שלטון

יְקַיים מַגָעִיםיקיים דיונים