חדשון לילדים

מילות השבוע

חיכּוכים – מריבה, סכסוך

מָסוֹף –  תחנה סופית, טרמינל   

עתה –  עכשיו

הישָֹרְדוּת – הישארות בחיים

קְלוּשים – מועטים, חלשים

הַכְחָדָה – היעלמות