השפה העברית

מילה בחדשות: רוֹגְלָה

מילה בחדשות: רוֹגְלָה הצילום: Pixabay

מילה בחדשות: רוֹגְלָה

על חוֹמְרָה ותוֹכְנָה, כּוֹפְרָה ולוֹמְדָה 

רוֹגְלָה היא תוֹכְנַת רִיגוּל (באנגלית: spyware). המונח רָגְלָה (בלי ניקוד: רוגלה) כלול ברשימה של "מושגים בסיסיים בטכנולוגיית המידע" (תשס"ג, 2002).

המילה רוגְלָה מצטרפת לרשימה של מונחים מתְחום המחשב השְקולים במִשְקל פָּעְלָה: תוכנה וחומרה, ובעקבותיהם באו לוֹמְדָה, נוזְֹקָה, כּוֹפְרָה ואחרים. ויש גם מי שקורא לתוֹכְנה גְנוּבָה "גוֹֹנְבָה".

חוֹמְרָה: ציוד המשמש לעיבוד נתונים (מַחשֵב, מִקלֶדֶת, צָג, מַדפֶּסֶת) (Hardware) 

תוֹכְנָה: תוכניות מַחשב וכללי הפעלה וכדומה לעיבוד נתונים (Software)

לומְדָה: תוכנַת מַחשֵב ללימוד ולהדרכה (Learning software)

נוֹזְקָה: תוכנת מחשב זדונית המתערבת בתפקוד הרגיל של המחשב או פוגעת בפרטיות המשתמש (Malware)

כּוֹפְרָה: תוכנת מחשב זְדונית המונעת מן המשתמש גישה למערכת ותובַעַת ממנו תשלום כּוֹפֶר כדי לפתוח את המַחסומים (Ransomware)