מבזקים

מיום ראשון: מִתְחַדֶשֶת תנועת הרכבות בתחנות באופָקים ובנְתיבות

באישור גורְמֵי ביטָחון – רכבת ישראל תְחַדֵש החל מיום ראשון את התְנועה בתחנות באופקים ובנתיבות. הרכבת תפעיל הֶיסֵעים שיַשלימו קַוֵוי רכבות בין נתיבות לאשקלון.

גם תחנת יוקנעם-כפר יהושע תִיפָּתַח מֵחדש לשֵירוּת

בְּהֶתְאֵם להַנְחָיוֹת גורמי ביטחון לא תחודש התנועה בתחנת שׂדרות.