מבזקים

מיום ראשון: לימודים, מספרות, מכוני יופי, רפואה משלימה, שיעורי נהיגה

קבינט הקורונה אִישֵר שורה של הֲקלות נוספות בסֶגֶר:

התלמידים בכיתות א'-ד' חוזרים לבתי הספר ביום ראשון. כיתות א'-ב' ילמדו לְסֵירוּגִין חצי שבוע, בכל פעם חצי כיתה. תלמידי כיתות ג'-ד' ילמדו כל השבוע – בקפסולות. בצהֲרוֹנים יהיו קבוצות של עד 28 ילדים בכל קבוצה. 

רָשויות מקומיות שיוכלו לְקיים לימודים במַתְכּוֹנֶת רחבה יותר, יקבלו את אישור משרד החינוך. זאת בתנאי שיעמדו בדְרישות משרד הבריאות. 

מיום ראשון מוּתָר לפתוח מספרות ומכונֵי יופי במתכונת של 'אחד על אחד'; מותרים טיפולֵי הרְפואה המַשלימה ושיעורי הנהיגה.

 הקבינט אישר לפתוח את בתי המלון באילת ובאזור ים המלח.

 ביום חמישי צָפוּי הקבינט לְהִתְכַּנֵס ולדון בהקלות נוספות.